(10) Dringenbergska gården
N Vallgatan-Frans Suellsgatan

Foto: Smedberg Produktion AB.

Källa:
Webb: stengronberg.se