Stacks Image 53561
START / STOCKHOLM / KARTA

1 Introduktion Gamla Stan
2
Staty Gustav III
3 Slottsbacken
4 Staty Olaus Petri

5 Finska kyrkan
6 Hovförvaltningens hus
7 Tessinska palatset
8 Myntkabinettet
9 Fleminska palatset
10 Stockholms slott
11 Slottskyrkan
12 Högvakten
13 Staty Kristina Gyllenstierna

14 Carl Michael Bellman
15 Axel Oxenstiernas Palats
16 Huset Kronan
17 Beijerska palatset
18 Storkyrkan
19 Storkyrkans gård
20 Börshuset
21 Stortorget
22 Stortorgsbrunnen

23 Huset Kanonkulan
24 Schantzka huset
25 Grillska huset
26 Skalden Lasse Lucidor
27 Huset Brasan
28 Mäster Olofsgården
29 Nummerlotteriets hus
30 Ehrenstralska huset
31 Tyska kyrkan
32 Köpmangatan

33 Skulptur St Göran & draken
34 Brända tomten
35 Staffan Sasses gränd
36 Skulptur Järnpojke
37 Själagårdsgatan
38 Nygränd 2

39 President John Quincy Adams
40 Johannesgränd
41 Den Gyldene Freden
42 Järntorget
43 Riksbanken
44 Staty Evert Taube
45 Mårten Trotzigs gränd
46 Ahlströms Jungfrubur
47 Baggensgatan 27
48 Carl Larssons födelsehem
49 Runstenen
50 Västerlånggatan
51 Klockgjutargränd
52 Helvetet
53 Huset Katten
54 Palmstedts hus
55 Jakob Sauers hus
56 Sven Vintappars gränd
57 Olof Palmes bostad
58 Västerlånggatan 33
59 von der Linderska huset
60 Kornhamnstorg
61 Scharenbergska huset
62 Loheskatten
63 Postmuseum
64 Mälartorget
65 Ryningska palatset
66 Petersenska huset
67 Riddarhustorget
68 Kungamördaren Ancarström

69 Staty Gustav Vasa
70 Riddarhuset
71 Bondeska palatset
72 Staty Lars Johan Hierta
73 Vasabron
74 Strömsborg
75 Brantingstorget
76 Kanslihuset
77 Brandkontoret
78 Riksdagshusen
79 Norrbro
80 Mynttorget
81 Slottslejonen
82 Strömparterren
83 Staty Solfångaren
84 Skeppsbron
85 Ridderstolpska huset
86 Ruuthska palatset
87 Wittmarkska huset
88 Skeppsbron 8
89 Sjöfartshuset
90 First Hotel Reisen
91 Sutthofska palatset
92 Skeppsbron 18
93 Brandstodsbolagets hus
94 Hobelinska huset
95 Dångerska huset
96 Pauliska huset
97 Schönska huset
98 Hebbeska huset
99 Thuenska huset
100 Tullhuset
101 Küselska huset
102 Norra Bancohuset
103 Södra Bancohuset
104 Skeppsbron 44
105 Skeppsbron 46
106 Räntmästarhuset
107 Staty Karl XIV Johan
108 Skyddsrummet
109 Lydert Bartels hus