Stacks Image 53635

Start
Gamla Stan & Riddarholmen / Skeppsholmen & Kastellholmen / Södermalm / Kungholmen / Norrmalm / Östermalm / Djurgården


1 Introduktion till Gamla Stan (Skeppsbron)
2
Slottsbacken
3
Stockholms slott
4
Staty Olaus Petri (Slottsbacken)
5
Hovförvaltningens hus (Slottsbacken 2)
6 Finska kyrkan (Slottsbacken 2 B-C)
7
Tessinska palatset (Slottsbacken 4)
8
Myntkabinettet (Slottsbacken 6)
9 Högvakten (Yttre borggården)
10 Carl Michael Bellman (Yttre borggården)
11 Axel Oxenstiernas palats (Storkyrkobrinken 2)
12 Huset Kronan (Storkyrkobrinken 3)
13
Beijerska huset (Storkyrkobrinken 4)
14 Storkyrkan
15 Stortorget
16
Börshuset
17 Huset Kanonkulan (Stortorget-Skomakareg)
18
Schantzka huset (Stortorget 18)
19
Köpmangatan
20
Staty Sankt Göran och draken (Köpmantorget)
21
President John Quincy Adams (Österlångg 29)
22
Ahlströms jungfrubur (Baggensgatan 23)
23
Baggensgatan 27
24
Den Gyldene Freden (Österlånggatan 51)
25
Järntorget
26
Riksbanken (Järntorget)
27
Mårten Trotzigs gränd
28
Carl Larsson (Prästgatan 78)
29
Von der Lindeska huset (Västerlånggatan 68)
30 Jacob Sauers hus (Västerlånggatan 29)
31 Palmstedts hus (Västerlånggatan 27)
32 Huset Katten (Västerlånggatan 24)
33 Kvarteret Helvetet
34 Västerlånggatan
35 Brantingtorget
36 Mynttorget
37 Norrport
38
Brandkontoret (Mynttorget 4)
39
Kanslihuset (Mynttorget 2)
40
Riksdagshusen
41 Kornhamnstorg
42
Scharenbergska huset (Kornhamnstorg 51)
43
Mälartorget
44 Loheskatten (Lilla Nygatan 5)
45
Ryningska palatset (Stora Nygatan 2)
46
Riddarhuset
47 Bondeska palatset (Riddarhustorget)
48
Norrbro
49
Strömparterren
50
Ridderstolpska huset (Skeppsbron 2)
51
Skeppsbron 8
52 Sjöfartshuset (Skeppsbron 10)
53
First Hotel Reisen (Skeppsbron 12-14)
54
Sutthofska palatset (Skeppsbron 18)
55
Dångerska huset (Skeppsbron 24)

56 Schönska huset (Skeppsbron 28)
57
Tullhuset (Skeppsbron 38)
58
Norra Bancohuset (Skeppsbron 42A)
59
Skeppsbron 44
60
Räntmästarhuset (Skeppsbron 48)
61
Runstenen (Hörnet Räntmästargn-Prästg)
62
Ehrenstralska huset (Svartmannagatan 20)
63
Tyska kyrkan
64 Flemingska palatset (Slottsbacken 8)
65
Staty Kristina Gyllenstierna (Yttre borggården)
66
Grillska huset (Stortorget 3)
67
Skalden Lasse Lucidor (Kindstugatan 14)
68
Huset Brasan (Kindstugatan 18)
69
Slottslejonen
70
Vasabron
71 Södra Bancohuset (Skeppsbron 42B)
72
Staty Gustaf Vasa (Riddarhustorget)
73
Kungamördaren Ankarström (Riddarhustorget)
74
Staty Lars Johan Hierta (Riddarhustorget)
75
Gamla synagogan (Själagårdsgatan 19)
76
Lydert Bartels hus (Själagårdsgatan 2)
77
Strömsborg
78
Petersenska huset (Munkbron 11)
79
Postmuseum (Lilla Nygatan 6)
80
Sven Vintappares gränd
81 Staffan Sasses gränd
82
Skulptur Järnpojke (Bollhustäppan)
83
Mäster Olofsgården (Svartmannagatan 6)
84
Skeppsbron 46
85
Thuenska huset (Skeppsbron 36)
86
Hebbeska huset (Skeppsbron 32)
87
Nummerlotteriets hus (Svartmannagatan 9)
88
Introduktion till Riddarholmen
89
Birger Jarls torg
90
Stenbockska palatset (Birger Jarls torg 4)
91
Hessensteinska palatset (Birger Jarls torg 2)
92
Wrangelska palatset (Birger Jarls torg 16)
93
Kammarättens hus (Birger Jarls torg 13)
94
Sparreska palatset (Birger Jarls torg 11)
95
Riddarholmskyrkan
96
Hebbeska huset (Gymnasiegränd 1)
97
Gamla riksdagshuset
98
Riddarholmshamnen
99
Skulptur Solbåt (Riddarholmshamnen)
100
Evert Taubes terrass
101
Gamla auktionsverket (Norra Riddarholmshamnen 5-7)
102
Birger Jarls torn
103
Överkommissariens hus
104
Normalhöjdpunkten
105
Schering Rosenhanes palats (Birger Jarls torg 10)
106
Nordstedtshuset
107
Gamla riksarkivet