(82) Skulptur Järnpojke
BollhustäppanKälla:
Webb: Konst i Gamla Stan.