(5) Hovförvaltningens hus
Slottsbacken 2


Foto: MobileGuide.

Källa:
Webb: Statens Fastighetsverk.