Stacks Image 62623

1 - Introduktion Gamla StanKällor:

Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9