Stacks Image 53552
START / STOCKHOLM / KARTA

1 Introduktion till Skeppsholmen
2 Högvakten
3 Fullriggaren af Chapman
4 Amiralitetshuset
5 Hantverkskasernen
6 Vattentornet
7 Konsthögskolan
8 Gamla Sjökrigsskolan
9 Sjökartsverket
10 Långa raden
11 Cajsa Rultas pump
12 Kanslihusen
13 Prästgården
14 Båtmanskasernen
15 Eric Ericsonhallen
16 Bergrummet
17 Tyghuset
18 Råseglarhuset
19 Styckekranen
20 Östra Brobänken
21 Moderna Museet
22 Norra & södra fundamenten
23 Kastellholmsbron
24 Skridskopaviljongen
25 Hantverksbostället
26 Underofficersbostället
27 Kolskjulen
28 Flaggkonstapelbostället
29 Kastellet