Stacks Image 53625
Stacks Image 54510

Gamla Stan & Riddarholmen / Skeppsholmen & Kastellholmen / Södermalm
Kungsholmen / Norrmalm / Östermalm / Djurgården

Gamla Stan & Riddarholmen
Skeppsholmen & Kastellholmen
Södermalm
Kungsholmen
Norrmalm
Östermalm
Djurgården


Stacks Image 53752

Introduktion till Skeppsholmen

Stacks Image 53757

1 Högvakten

Stacks Image 53762

2 af Chapman

Stacks Image 53767

3 Amiralitetshuset

Stacks Image 53773

4 Hantverkskasernen

Stacks Image 53778

5 Vattentornet

Stacks Image 53783

6 Konsthögskolan

Stacks Image 53788

7 Gamla sjökrigsskolan

Stacks Image 53794

8 Sjökartverket

Stacks Image 53799

9 Långa raden

Stacks Image 53804

10 Cajsa Rultats pump

Stacks Image 53809

11 Lamslihusen

Stacks Image 54004

12 Prästgården

Stacks Image 54009

13 Båtmanskasernen

Stacks Image 54014

14 Eric Ericssonhallen

Stacks Image 54019

15 Bergrummet

Stacks Image 54427

16 Tyghuset

Stacks Image 54432

17 Råseglarhuset

Stacks Image 54437

18 Styckeskranen

Stacks Image 54442

19 Östra Brobänken

Stacks Image 54448

20 Moderna museet

Stacks Image 54453

21 Norra & Södra fundamenten

Stacks Image 54458

22 Kastellholmsbron

Stacks Image 54463

23 Skidskopaviljongen

Stacks Image 54469

24 Hantverksbostället

Stacks Image 54474

25 Underofficerbostället

Stacks Image 54479

26 Kolskjulet

Stacks Image 54484

27 Flaggkonstapelbostället

Stacks Image 54490

28 Kastellet

Stacks Image 54495

29 ExercishusetIntroduktion till Skeppsholmen
1 Högvakten
2 Fullriggaren af Chapman
3 Amiralitetshuset
4
Hantverkskasernen
5
Vattentornet
6
Konsthögskolan
7
Gamla sjökrigsskolan
8
Sjökartsverket
9
Långa raden
10
Cajsa Rultas pump
11 Kanslihusen
12
Prästgården
13
Båtmanskasernen
14
Eric Ericssonhallen
15 Bergrummet
16
Tyghuset
17
Råseglarhuset
18
Styckekranen
19 Östra brobänken
20 Moderna museet
21 Norra och södra fundamenten
22
Kastellholmsbron
23
Skridskopaviljongen
24 Hantverksbostället
25
Underofficersbostället
26
Kolskjulet
27
Flaggkonstapelbostället
29 Kastellet
29 Exercishuset