(15) Eric Ericssonhallen
Kyrkslingan

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk.
Pdf: Ur tidskriften Kulturvärden 2001:2. ”Karl-Johans kyrka på Skeppsholmen”.