(29) Kastellet

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Byggnadsstyrelsens bebyggelseregister.
Pdf: Statens Fastighetsverk. Kulturvärden 1995:1.
Pdf: ”Dent senare 1900-talets svenska befästningskonst”. Thomas Roth.