Stacks Image 53641

Start
Centrum


Introduktion till Jönköping
Smålands Jerusalem
Eric Dahlbergh
1 Kulturhuset Spira

2 Hovrättstorget
3
Gamla Rådhuset
4
Göta Hovrätt
5
Gamla teatern
6 Hovrättens arkivbyggnad
7 Smedjegatan 42
8
Östra Storgatan 29
9 Gyllenskeska gården
10 Kristinagården
11 Kristine kyrka
12 Gamla länsresidenset
13 Ulfsparregården
14 Vedtorget
15 Lancasterskolan
16 Östra torget
17 Kvarteret Diplomaten
18 Stadsbiblioteket
19 Jönköpings Läns museum

20 Smedjegatan

21 Smedjegatan 6
22 Hoppets torg
23 Östra Storgatan & spårvagnarna
24 Vindbron
25 Stora Hotellet
26 Hamnpiren
27 Strandpromenaden

28 Munksjön
29 Rådhusparken
30 Jönköpings rådhus
31 Jönköpings slott
32 Hamnparken
33 Länsresidenset
34 Gamla riksbanken
35 Hamnstationen
36 Högskoleområdet
37 Gamla polisstationen
38 Spårvagnshallarna

39 Gamla brandstationen
40 Kyrkogatan
41 Sofiakyrkan
42 Hayska ridhuset

43 Automobilpalatset
44 Tändsticksområdet
45 Resecentrum
46 Slottskapellet
47 Frälsningsarmén
48 Halls hörna
49 Hospitalsområdet
50 Junebäcksmonumentet
Introduktion till Jönköping
Smålands Jerusalem
Eric Dahlbergh
1 Kulturhuset Spira

2
Hovrättstorget
3
Gamla Rådhuset (Hovrättstorget)
4
Göta Hovrätt (Hovrättstorget)
5
Gamla teatern (Hovrättstorget)
6 Hovrättens arkivbyggnad (Museig)
7
Smedjegatan 42
8
Östra Storgatan 29
9 Gyllenskeska gården (Ö Storg 41)
10
Kristinagården (Ö Storgn 43)
11 Kristine kyrka
12 Gamla länsresidenset (Ö Storg 59)
13 Ulfsparregården (Kanalg)
14 Vedtorget
15 Lancasterskolan (Kanalg 20)
16 Östra torget
17 Kvarteret Diplomaten (Museieg)
18 Stadsbiblioteket (Slottsg)
19 Jkpg Länsmuseum (Slottsg)

20
Smedjegatan
21 Smedjegatan 6
22 Hoppets torg
23 Östra Storgatan
24 Vindbron
25 Stora Hotellet
26 Hamnpiren
27 Strandpromenaden

28
Munksjön

Stacks Image 53636