(27) Strandpromenaden


Foto: MobileGuide.


Källor:
Bok: ”Jönköpings parker”. Tekniska kontoret Jönköpings kommun. Melker Fredbrant.
Bok: ”Bebyggelse i Jönköping 1612-1870”. Småländska kulturbilder 1984. ISSN 0347-917X