(18) Göteborgs konstmuseum
Götaplatsen 6


Text i pdf-format
(öppnar i nytt fönster)

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1