(41) Kungsportsplatsen

Kungsportsplatsen har fått sitt namn efter en av de tre stadsportar som ledde in till den befästa staden Göteborg under 1600- och 1700-talet: Mot öster fanns Drottningporten även kallad Nye Port, som låg vid Drottningtorget. Mot väster fanns Carls Port – även kallad Lilla porten,Västerporten eller Holmgårdsporten som låg vid bastionen Carolus Rex i början av nuvarande Kungsgatan.
Mot söder fanns Kungsporten - även kallad Stads Porten, Gamle Porten eller Söder Port.

Kungsporten, som låg ungefär där Kungsportsbron ligger idag, var först i trä, men byggdes senare i slutet av 1600-talet om i sten.
En vindbrygga över ravelinen Prins Carl stod i förbindelse med landsvägen.

Kungsporten ritades av fortifikationsofficeren Paul Ludvig Leijonsparre, som var elev till fästningsingenjören Erik Dahlbergh.
Denna hade 1694 blivit utnämnd till generalkvartersmästare vid Göteborgs befästningar.

Porthuset fungerade inte bara som kontrollplats för folk och gods som skulle in i staden, utan användes även som garnison för stadsvakten,med ett häkte på andra våningen.

På 1830-talet revs befästningarna runt Göteborg, och Kungsporten såldes för 345 riksdaler banko till kopparslagaremästarenCarl Erik Lilja, med "lägenheter och väggfast inredning". Köpet övergick dock till staden.

Kungsportsplatsen som torg byggdes 1845 ritad av konsthistoriken och kyrkoarkitekten Carl Georg Brunius.
Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källa:
Bok: ”Göteborg på 1600-talet”. Sören Skarback. 1992. ISBN 91-7029-103-9