(19) Gumperts hörna
Hörnet Östra-Södra hamngatan

Gumperts hörna i korsningen Östra och Södra Hamngatan var i många år en klassisk mötesplats för Göteborgarna.

Namnet kom från en bokhandel som låg här fram till mitten av 1970-talet, men på 1600-talet kallades platsen Christopher Christopherssons hörne. Tomten ägdes då av Johanna Schröder, som var änka efter Christopher.

Om vi raskt går fram i tiden till mitten av 1800-talet så har det blivit dax för Gumperts bokhandel att ta över. Bokhandeln hade startat under namnet Gleerupska Bokhandeln i Lund, men när man expanderade till Göteborg på 1830-talet kom bland annat en dansk vid namn Nathan Jacob Gumpert att bli medarbetare i firman. Efter att han senare köpt rörelsen i Göteborg ändrades namnet så småningom till N. J. Gumperts Bok- och Musikhandel.

Gumpert hade en för tiden mycket modern uppfattning om reklam. Han annonserade bland annat minst två gånger i veckan i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, och han låg också bakom den första kända bokrean i Göteborg. Bokrean som hölls i hölls i oktober 1845, gick till så att Gumpert annonserade i GHT med en annonsbilaga, där han hade en förteckning på böcker till betydligt nedsatta priser.

Efter en ombyggnad flyttade bokhandeln in i huset i december 1871, och fanns sedan kvar i drygt 100 år. På 1970-talet beslutades att byggnaden skulle rivas och en ny uppföras, och 1976 jämnades huset med marken. Gumperts bokhandel flyttade då ett par hundra meter åt nordost, in till Nordstan.

År 1978 invigde Svenska Handelsbanken det hus som idag står i det hörn som fortfarande kallas Gumperts hörne av en del Göteborgare.
Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källor:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna” Gudrun Lönnroth 2003. ISBN 91-89088-12-3
Bok: ”Göteborg berättar mer”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-7029-059-8