3 - Svahnströms affär

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Svenarums Hembygdsförening.

Stacks Image 80230