10 - Särdals livräddningsstation

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB och Hembygdsföreningen Harplinge.
Källa:
Hembygdsföreningen Harplinge.