4 - Hopaplockelängan

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB och Hembygdsföreningen Harplinge.
Källa:
Hembygdsföreningen Harplinge.