3 - Gillestugslogen

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB och Hembygdsföreningen Harplinge.
Källa:
Hembygdsföreningen Harplinge.