(02) Borås djurpark

Historien om Borås djurpark handlar också om Sigvard Berggren som växte upp i Stockholm, men som 1950 flyttade till Borås.
Han och hans hustru tillbringade också mycket tid i Afrika och då främst i Kenya. Under femton års tid engagerade de sig i olika projekt med ekologi och miljö i fokus, framför allt i grävandet av solenergibrunnar.

Under en av sina resor på 1950-talet påträffade han en lejonunge, vars mor hade blivit skjuten. Berggren fattade tycke för den lilla ungen som han döpte till Simba och tog med sig tillbaka till Borås. 1959 medverkade Simba i Nils Poppe-filmen Lejon på stan.
Simba fick snart sällskap av andra djur, och 1962 grundade Sigvard Berggren Borås djurpark, vars chef han var fram till 1969.

Simba skänktes efter sin död till Göteborgs Naturhistoriska museum där lejonet finns uppstoppad utanför däggdjurssalen vid den ursprungliga entrén.

Djurparken är på 40 hektar, profilerar sig som Sveriges första Afrika och har i dag 500 djur av 80 olika arter.

Djurparken var tidigt ute med att visa upp flera arter tillsammans på "Savannen" och "Asiaten". något som gör Borås Djurpark unik i Europa.

Dessutom var en grundtanke att så få galler som möjligt skulle skilja besökare och djur åt. Istället används nivåskillnader och vatten på många ställen som hinder.

Sveriges enda afrikanska elefanter finns här och djurparken är känd för sin framgångsrika gepardavel. År 2010 fick till exempel gepardhonan Luanga en rekordstor kull på åtta ungar.
Samma år kläcktes en flamingokyckling för första gången i djurparkens historia.
En ny björnanläggning invigdes också. Den är 14 000 m² stor och har en stor sjö för björnarna att bada i. Tre meter upp finns en trätrottoar för åskådare.

Borås Djurpark deltar i ett flertal bevarandeprogram med syfte att bevara hotade djurarter, förutom afrikansk elefant även bland annat trubbnoshörning, sibirisk tiger, orangutang och de stora svenska rovdjuren.

Naturfotografen Jan Lindblads tigrar Lillan och Rani, vistades under en tid i djurparken.