(49) Marbäck

I Marbäck finns flera sevärdheter, bland annat en gammal gravplats från slutet av stenåldern, en så kallad hällkista, som består av 23 resta hällar och en takhäll. Det fanns ursprungligen flera takhällar, men de är borttagna och har troligen ingått i en stenbro över en bäck ca 300 meter norr om graven.
Hällkistan upptäcktes hösten 1888, och man fann då ett stort antal föremål: bland annat dolkar, spjutspetsar, pilspetsar, grova lerkärl, kolbitar med mer. Fynden såldes till Historiska museet i Stockholm för 30 kr, och där finns föremålen än idag.
Till att börja med visade man inte någon större respekt för fyndplatsen. Det berättas att kistan några år efter upptäckten i slutet av 1800-talet var i ett bedrövligt tillstånd eftersom man använt den som jordkällare. Den var täckt med ruttnande ekvirke och torv, stenar hade börjat luta och falla in.
Fornminnet restaurerades 1948 av landsantikvarien vid Borås museum, med hjälp av män från
Bäckagården och Bredgården.
Nils Björkborn, ägare till gården Björkbacken och åkern där hällkistan ligger, lovade i en skrivelse att inte bruka marken närmare än ca 90 cm. Idag är skyddsområdet kring fornlämningen betydligt större, minst 10 meter.

En annan sevärdhet är Bläckslageriet i Marbäck.
Jordbrukarna i området behövde en binäring, och under första halvan av 1900-talet blev trakten runt Ulricehamn ett centrum för bleckslageri med 200 små verkstäder i uthus. Maskinerna kom från Tyskland och råvaran (bleckplåt och tennbelagd stålplåt) importerades från England. Tillverkningen bestod av hushållskärl där bleck ersatte träkärl. Varorna såldes till grossister eller till knallar.
Byggnaden uppfördes i slutet av 1890-talet på annan plats där den tjänade som bostad för en knekt ur Hyareds rote, med familj, men flyttades till sin nuvarande plats på 1940-talet då den inreddes som bleckslageri med hönshus.
Bleckslageriet förvaltas idag av hembygdsföreningen och alla nödvändiga maskiner och redskap finns på plats. Viss tillverkning sker till försäljning vid julmarknader.

I närheten av Marbäck finns flera fina badplatser, bland annat Alnäset Marbäcksviken badplats. Där finns gräsmatta, flytbrygga, WC och omklädningsrum. Stället är omtyckt som grillplats. Badplatsen ligger 200-250 meter ifrån parkeringsplatsen. Badplatser finns också i Vegby vid Sämsjön en dryg halvmil söder om Marbäck. I Vegby finns det mat och kaffe, livsmedel och aktiviteter /fotbollsgolf, minigolf.