(50) Källebacka

Den första kända ägaren till Källebacka Säteri var karolinerofficeren överstelöjtnant Anders Björnsköld vid Elfsborgs regemente som köpte gården 1675. Efter hans död tog sonen Hans över, även han karolinerofficer.
Under en period stod byggnaden under Kronans ägo innan packhusinspektorn Johan Christian Rystedt och Jacobina Gathenhielm köpte säteriet 1758.
Jacobina var brorsdotter till den kände kaparen Lars Gathenhielm, även kallad Lasse i Gatan. Hon var förmögen och det sägs att hennes p engar kom från den kaparverksamhet som hennes far bedrev tillsammans med Lasse i Gatan. Jacobina Gathenhielm ville att Källebacka skulle likna Gathenhielmska huset på Stigbergstorget i Göteborg, och lät bygga till en andra våning på huvudbyggnaden med högre takhöjd och större fönster som ansågs tidsenligt. Vid denna tidpunkt byggdes även två flyglar samt ett hemlighus, varav den östra flygeln och hemlighuset i dag är bevarat.

När gården köptes av disponent Sten Josefson och dennes hustru Meje Josefson i slutet av 1940-talet, var byggnaderna kraftigt eftersatt, östra flygeln inhyste bland annat magasin och huvudbyggnadens matsal var systuga. Innan de köpte gården var de tvungna att söka tillstånd hos kungen. Köpet godkändes sedermera av Gustaf VI Adolf, men ett krav var bland annat att det skulle byggas en ny ladugård eftersom gårdens jordbruk skulle bevaras.

Efter många års restaurerande blev Källebacka år 1980 ett byggnadsminne.

Huvudbyggnaden på Källebacka är idag en mycket välbevarad representant för 1700-talets herrgårdsbyggnader och har en välbevarad interiör. Bland annat finns fortfarande de ursprungliga hörnskåpen kvar i matsalen sedan övervåningen byggdes.
Här finns en vacker gustaviansk tapet från 1780. Här finns också ett sjusitsigt utedass.

I den intill liggande ladugården finns idag gårdsbutiken och caféet Hemma på Källebacka.

När regissören Colin Nutley letade efter lämpliga miljöer till filminspelningen av Änglagård var Källebacka aktuell som själva Änglagård men blev till slut advokaten Ragnars bostad.
I den andra filmen bodde Ragnar här med Eva, och i den tredje Änglagårdsfilmen hade huset köps av familjen Mårten Flogfält. Mårtens far Axel tar sin tillflykt hit efter att hans fru Rut avlidit.