(13) Hangarerna

Foto: MobileGuide.

Foto: MobileGuide.

Källor:
Webb: orlogstadenkarlskrona.se
Bok: ”Stumholmen i Karlskrona - historia och nutid”. Bo Swan. 1993.