(8) Flensburgska huset Södergatan 9Källor:
Webb: citysmedjan.se
Pdf: Flensburgska gården.