(1) Introduktion till Malmö Stortorget


Foto: MobileGuide.

Källor:
Webb: hotspot.se/malmö historia
Webb: ”Malmö och Elbogen”. Historieloggen. Dick Harrisson. SVD 21 november 2014.