(23) Oskar Fredriks kyrka


Text i pdf-format
(öppnar i nytt fönster)

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”Svenska kyrkor - En historisk reseguide” Ann-Chaterine Bonnie, Göran Hägg, Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-015-9
Pdf: ”Oscar Fredrik - kyrkobyggnaden 120 år”
Pdf: ”Oscar Frediks kyrka - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport X”. Mattilda Dahlquist. ISSN: 1403-8153
Folder: ”Oscar Fredriks kyrka”, Sigvard Öhrvall.