(22) Skansen Kronan

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk.
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1