(20) Linnégatan 19

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Webb: linneguiden