(19) Linnégatan

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”Göteborg berättar igen”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-7029-149-7
Webb: Alvhem Mäkleri och Interiör.