(1) Kvarteret Regeringen


Text i pdf-format
(öppnar i nytt fönster)

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Webb: gamlagoteborg.se