(10) Hagateatern
Södra Allégatan 2


Text i pdf-format
(öppnar i nytt fönster)

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: gamlagoteborg.se
Webb: Göteborgs biografer.
Webb: hagateatern.se