(8) Allégården
Södra Allégatan 4


Text i pdf-format
(öppnar i nytt fönster)

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Higab.se