(8) Allégården
Södra Allégatan 4

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Higab.se