(2) Hagakyrkan

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Pdf: ”Hagakyrkan - Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport XI”, Matilda Dahlquist. ISSN: 1403-8153
Bok: ”Hagakyrkan 1859-1959”. Maja Kjellin 1959.
Webb: ”Göteborgs stifts orgelinventering 2006-2008”.