(10) Röhsska museet
Vasagatan 39


Text i pdf-format
(öppnar i nytt fönster)

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Higab.