(74) Staty Lars Johan Hierta
RiddarhustorgetKällor:
Webb: Konst i Gamla Stan.
Webb: Svensk Biografiskt lexikon,
Webb: stockholmgamlastan.