(58) Olof Palmes bostad
Västerlånggatan 31


Text i pdf-format
(öppnar i nytt fönster)

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. ISBN 91-61671-9
Webb: ”Persson kan ta över Palmes lya”. Elisabeth Lidham. Aftonbladet 2003-04-25.
Bok: ”Västerlånggatan och Nygatorna”. Stockholmsliv. Staffan Tjerneld 1950.