(33) Kvarteret Helvetet


Foto: MobileGuide

Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Webb: ”När hela helvetet låg norr om kyrkan” Tidningen VI 2009. Ingemar Unge.