(10) Carl Michael Bellman Yttre borggården


Bild: okänd.

Källor:
Webb: Bellmansällskapet.
Bok: ”Skalderna i Gamla Stan”. Ulf Bagge. ISBN 91-574-5693-3