(5) Hovförvaltningens hus
Slottsbacken 2


Text i pdf-format
(öppnar i nytt fönster)

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Webb: Statens Fastighetsverk.