(5) Hovförvaltningens hus Slottsbacken 2


Foto: MobileGuide.

Källa:
Webb: Statens Fastighetsverk.