(1) Staty Gustav III
Skeppsbron

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Gamla Stan förr och nu”. Rune Lindgren. 1992. ISBN 91-29-61671-9
Webb: skulptur.stockholm.se
Tidning: DN. 23 november 2005.