(64) Huset Brasan (Kindstugatan 18)Huset i hörnet av Kindstugatan och Svartmangatan kallas Brasan och har fått sitt namn efter en relieftavla som numera finns uppsatt inne i portgången till Kindstugatan 18.

På reliefen syns två figurer, en riddare och en munk, som blåser på en brasa – samt årtalet 1558 och initialerna H Q.
En föreställning är att reliefen föreställer två grälsjuka makar som detta år dömdes att tillsammans blåsa på en eld.
En annan föreställning var att tavlan visar en bagare och hans hustru, som efter att bakat undermåligt bröd ska ha blivit hängda. Först var de dock tvungna att få en försmak av skärseldens plågor.
Det finns också en teori att skylten helt enkelt var en varningsskylt för brandfara.

Sanningen är den att reliefen föreställer två helgon: Sankt Cosmas och Sankt Damianus som var två kristna läkarbröder som led martyrdöden i Romarriket kring år 300.
Reliefen sattes upp av bårdskäraren och kirurgen Henry Quant.
De båda blåsande bröderna på reliefen var bårdskärarnas och kirurgernas skyddshelgon.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Källa:
Bok: ”Sällsamheter i Stockholm - Innerstaden”. Åsa Nordén. ISBN 91-7902-168-9