Stacks Image 80133

Start
Carlstens fästning

(13) Norra yttre portvärnetDet var här vid Kungsporten, Carlstens huvudport, som fienden skulle stoppas. En fiende var tvungen att både ta sig över vippbryggan framför porten och överleva beskjutning från muröppningarna, de så kallade embrassurerna. Därefter väntade de stabila portarna.

Den ursprungliga konstruktionen som användes för att öppna vippbryggan finns bevarad och är placerad i portvalvet.
När vippbryggan var i bruk stod spelet skyddat i ett hålrum under portvalvets bjälklag. Skölden ovanför Kungsporten bär kung Karl XI:s emblem och texten ”Pater Patriae” som betyder fäderneslandets fader. Fästningens andra byggetapp var klar just 1694, det årtal som står på skölden.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk
Häfte: ”Vårdprogram för Carlstens fästning, 0401” Statens Fastighetsverk.