Stacks Image 80133

Start
Carlstens fästning

(11) EnsamcellerI valven inrättades på 1840-talet Sveriges första ensamceller, där fångarna skulle vara totalisolerade enligt den så kallade Philadelphiamodellen - som blev sedan grunden för senare tiders fängelseväsende.

Det tre första fångarna sattes in på fem år i totalisolering. Två av fångarna dog innan strafftiden var slut och den tredje, som satt i den mittersta cellen, blev sinnesjuk.

Med sina fingrar nötte han fönsterstenen och med sitt blod ritade han på väggarna.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk
Häfte: ”Vårdprogram för Carlstens fästning, 0401” Statens Fastighetsverk.