Stacks Image 80133

Start
Carlstens fästning

(10) Tornets hemlighetInne i portvalvet sitter en gammal dörr som leder in till det stora tornet. Men vad inte alla känner till är att tornet har blivit moderniserat.
Det stora tornet är Carlstens fästnings mest centrala punkt och har en grund som är från 1600-talet.
Det är visserligen sant att de sista militärerna tågade ut ur fästningen i slutet av 1800-talet. Men de kom tillbaka under första världskriget – och stannade kvar ända till början av 1990-talet.
Under andra världskriget byggdes på toppen av det lilla tornet framför dig till en våning som innehöll en för den tiden avancerad spaningsutrustning. Härifrån kunde man fotografera främmande örlogsfartyg som passerade till havs. Filmerna framkallades i ett fotolaboratorium som också låg i tornet – och skickades sedan med snabbgående båt in till Göteborg där de analyserades. Man satte också upp en radar på det större tornets tak. Den var väl synligt och inte så hemligt i och för sig.

Men på 1960-talet – när kalla krigen var som kallast byggde man i hemlighet om det stora gamla tornet. Ända fram till början av 1990-talet fanns här också en mycket avancerad spaningsutrustning.
Får man möjlighet att gå upp för den smala ojämna drygt 300 år gamla stentrappan, stöter man så småningom – ett antal våningar upp - på ståldörrar. Bakom dessa döljer sig moderna logement, kök, toaletter och rum där det fanns plats för spaningsutrustningen.
På taket hade i största hemlighet den gamla radaranläggningen från 1940-talet också ersatts med en toppmodern radar.
Med 6 meter tjocka väggar, där de gamla kanongluggarna är igenmurade kunder också tornet stå emot hårda smällar.

Men detta var alltså under det kalla krigets dagar en väl förborgad hemlighet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk
Häfte: ”Vårdprogram för Carlstens fästning, 0401” Statens Fastighetsverk.