Stacks Image 80133

Start
Carlstens fästning

(8) Nedre borggården och KommendanthusetFörsvaret av Carlstens fästning var uppdelat zoner. Vi befinner oss innanför den andra muren. Om denna del var hotad att falla kunde man dra sig tillbaka till Övre Borggården – och slutligen in i Tornet. Varje zon är dock byggd så att den är lätt att försvara och mycket svår att inta.

Runt omkring dig på borggården ser du att murarna är täckta med trätak. De röda överbyggnaderna som löper runt nästan hela borggården. Det är så kallade fredstak.
Detta var ett sätt att begränsa fukten och kylan i de utrymmen som finns inbyggda i murarna. Vid krig skulle taket plockas bort för att kanonerna på krönet skulle få fritt att skjuta.

Här på borggården fanns en brunn, smedja, logiment och magasin. Här fanns också kök och en kvarn som drevs av både hästar och emellanåt av fångar. Allt för att 1000 människor skulle uthärda en belägring. Där kvarnen låg ligger sedan mitten av 1800-talet fästningskyrkan. Den finns i muren mellan kanonen och den röd-grå byggnaden som nu innehåller hotell – men som tidigare tjänade som logement.

Av alla de byggnader som tidigare fanns här på borggården är det bara det nuvarande Kommendanthuset som står kvar. Den röda bygganden till vänster om dig. Här har många adliga fångar suttit. En av dessa adliga fångar var också fästningens enda kvinnliga fånge Metta Charlotta Fock. Fock var misstänkt för giftmord på sin man och sina två barn. Trots att hon nekade placerades hon 1805 i ett rum på andra våningen. Fönstren spikades igen och prästen fick i uppgift att få henne att erkänna. Efter några år bekände hon och blev dömd. Fru Fock brändes på bål i Västergötland efter att hennes högra hand och huvud huggits av.

Statsrådet Ehrenström och översten Aminoff har också suttit fängslade här i Kommendantshuset. De var bägge dömda för landsförräderi efter mordet på kung Gustav III 1792. För alla de icke-adliga fångarna fanns bara ett rum reserverat och det var dödscellen där man som dödsdömd fånge fick tillbringa sin sista natt. Av alla hus som stått på Nedre borggården är Inre kasern det enda hus som fått stå kvar.
Som namnet antyder var detta kommendantens bostad – och är så än i dag. För fästningens siste kommendant som kom hit på 1970-talet bor fortfarande kvar här på Carlsten.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk
Häfte: ”Vårdprogram för Carlstens fästning, 0401” Statens Fastighetsverk.