Stacks Image 80133

Start
Carlstens fästning

(7) FästningskyrkanÄnda sedan 1680-talet har det funnits en kyrka på Marstrands fästning. Men fram till mitten av 1800-talet låg den inrymd i västra längan i den så kallade fyrkanten, I våningen över och under fans kanonbatterier. När kyrkorummet övergavs gjordes lokalen om till logement.

I stället gjordes det nuvarande kyrkorummet i ordning. Lokalen hade tidigare använts för en trampkvarn som drevs av fångarna, men på 1700-talet var det hästar som skötte drivningen av kvarnen. I samband med att lokalen förvandlades till kyrka höjdes golvet betydligt och täcktes med tegel. De järnkrokar son finns i valvet är från kvarntiden.

1907 tog lokalen i bruk som slöjdsal åt skeppsgossekåren på Marstrand, men i ett utlåtande 20 år senare från Riksantikvarieämbetet till Försvarsdepartementet framfördes önskemål om att kyrksalen skulle återställas till sitt ursprungliga skick.

Tiden gick och 1961 gjordes en anhållan om att få iordningställa kyrkans inventarier som under en tid hade förvarats i en annan lokal, vilket också skedde i mitten av 1960-talet, då kyrksalen fick sitt nuvarande utseende.
Då sattes altarprydnaden samman av äldre delar, som sannolikt är från mitten av 1800-talet.
I Göteborgs historiska museum förvaras en förgylld strålgloria med Gudsöga, skuren i trä. Enligt uppgift har den en varit i ett soldathem i Uddevalla. Under den tid då kyrksalen var slöjdlokal dåldes altaruppställningen delvis av en högsmal målning föreställande Poseidon samt ett sjölandskap.

Predikstolen är troligen samtida med altaranordningen.

Före 1907 fanns det i kyrkan även en kur för en vaktsoldat, från den tid då fångarna åhörde gudstjänsten.

I Karlsborgs garnisonskyrka vid Vättern hänger en kyrkklocka som är gjuten i Göteborg av Peter Böök, och som sannolikt tidigare hörde till Marstrands fästningskyrka.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: ”Kyrkorna i Marstrand”. Volym 154 Sveriges kyrkor kulturhistoriskt inventarium. Armin Tuulse 1974.
Häfte: ”Vårdprogram för Carlstens fästning, 0401” Statens Fastighetsverk.