Stacks Image 80133

Start
Carlstens fästning

(6) Stora lönngångenFästningens längsta lönngång byggde i början på 1800-talet. Den är nästan 100 meter lång och leder till fästningens äldsta del - portvärnet till den så kallade fyrkanten uppe vid tornet.

I slutet av gången finns en mycket brant trappa – och om fienden trängde in i lönngången kunde den spärras av. Trappa som idag leder upp till portvärnet utgjordes förr till en del av en trätrappa som kunde hissas upp.

Egentligen är det en transportgång för fästningens manskap. När fästningen utsattes för ett anfall kunde man via gången snabbt förflytta sig mellan de inre och yttre delarna av fästningen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk
Pärm: Carlstens fästning. SFV.