Stacks Image 80133

Start
Carlstens fästning

(4) Över huvudlinjen och fånglogementenIntill borggården ligger Övre Huvudlinjen.
I den takövertäckta muren finns bland annat en smedja och ett antal fånglogement. För det var ju så att Carlsten inte bara var ett försvarsfort – utan också ett ökänt fängelse. Att bli dömd till Marstrandsarbete var ett av de mest fruktade straffen.
De första fångarna fördes hit till Marstrand redan i mitten av 1600-talet.
Straffångarna fick slita i hårt arbete. Mycket av det vi ser på Carlsten i dag har byggts av fångar.

Under 180-talet fanns här som mest samtidigt 250 straffångar.

I de mörka cellerna tvingades fångar trängas och släpa på tunga fotbojor för att inte kunna rymma.
På Carlsten fanns tre olika sorters fångar; arbetsfångar, statsfångar och bekännelsefångar. De flesta var arbetsfångar och dömda till marstrandsarbete som var landets strängaste straff.
Arbetsfångarna slets ut fysiskt och många kom aldrig härifrån, vissa år dog hälften av dem. Bland arbetsfångarna fanns också lösdrivare som var satta på fästning för att de saknade arbete.
Statsfångarna var dömda för brott mot staten. Dessa brott var ofta svåra att bevisa men straffet var ett enkelt sätt för den politiska makten att få undan oliktänkande.
Till sist fanns bekännelsefångarna som var personer man saknade bevis mot och som därför blivit satta på så kallad bekännelse. Dessa fångar fick sitta fängslade tills de erkänt sitt brott.


En del av dem blev kända i hela Sverige – och den mest kända är nog Lasse-Maja. Eller Lars Molin som han egentligen hette. Han satt på Carlstens fästning i 25 år innan han benådades av Karl IXIV Johan. Lasse-Maja var en av de ytterst få livstidsfångar som klarade sig levande ut ur fästningen. För ett livstidsstraff innebar på den tiden att man verklig satt inspärra resten av sitt liv – ett liv som på grund av det hårda slitet oftast blev kort.

Enligt sägnen benådades Lasse-Maja på grund av att han imponerat på kungen med sin kokkonst. Lasse-Maja har själv berättar själv om sina öden och äventyr. Boken som kom ut medans han själv fortfarande satt inspärrad – var då Sveriges mest lästa bok jämte bibeln. Boken som finns i nytryck är ännu i dag läsvärd och finns att köpa i fästningens entré.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk
Pärm: Carlstens fästning. SFV.