Stacks Image 80133

Start
Carlstens fästning

(3) Östra inre portvärnetÖstra inre portvärnet med en 7 tums framladdad kanon, har utsikt mot en hamn som sjöfarande passerat i alla tider. Till vänster ser du det norra inloppet och till höger det södra. Innan det fanns vägar var Marstrand en central handelsstad som var viktig att försvara och det har därför funnits flera försvarsverk på Marstrand, där Carlsten varit det största.
De övriga var mindre och låg nere vid strandlinjen. Vid södra inloppet ser du Södra strandverket som byggdes på 1850-talet för att på nära håll försvara hamnen.

Från den här platsen ser man tydligt fästningens årsringar. Framför dig, ned mot staden, ligger utanverk uppförda mellan 1830 och 1860, dessa utgör fästningens sista utbyggnadsetapp. Den 16 meter djupa muren bakom dig är byggd på 1600-talet och markerar den äldre delen av fästningen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk
Pärm: Carlstens fästning. SFV.