Stacks Image 80133

Start
Carlstens fästning

(2) KruthusetFör att fiender inte skulle kunna inta fästningen var det viktigt med ett ammunitionslager som kunde stå emot mycket kraftig beskjutning. Kruthuset i bohusgranit och tegel färdigställdes 1832 och placerades utanför fästningens Östra huvudvall. Placeringen utanför fästningen berodde på att ett exploderande kruthus inne på fästningen skulle kunna få förödande konskevenser.
Ett tiotal år senare byggde man på ”Spärrmuren” för att kunna försvara den östra fästningssidan från överraskande anfall.

Kruthuset byggdes i medeltida stil och är ett exempel på den tidens vurmande för medeltiden.
En gammal fästningsfiness som användes var de nedåtriktade springorna i tegeltornet, machicoulis. Från springorna kunde man skjuta, kasta granater eller hälla otrevliga saker på anstormande fiender, till och med om de lyckats tränga in ända in till murfoten.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk
Pärm: Carlstens fästning. SFV.