Stacks Image 80133

Start
Carlstens fästning

(1) ArtillerikasernenDu står nu framför Yttre kasern som idag är fästningens entré. Huset som ligger inne på gården byggdes 1786 med syfte att användas som logemente.
I den nedre våningen bodde fästningens båda artillerikompanier och på den övre bodde befälen.
Längre fram, under 1907-1937 var huset skollokal åt skeppsgossekåren. Trädgården med äppelträd som finns bakom det röda staketet är ett fragment av deras trädgård. Den då välordnade och prunkande trädgården användes som köksträdgård och för gossarnas utbildning.

Repet som går upp över muren är klocksträngen till fästningens larmklocka. Klockan användes för att varna garnisonen och ortsbefolkningen om fienden nalkades eller om någon fånge hade rymt.
Området runt Yttre kasern kallas Östra yttre portvärnet. Muren runt området byggdes på 1840-talet och ur skyttegluggarna som också kallas gevärsembrassurer, sköt man mot fiender som kom från norr och öster.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Statens Fastighetsverk
Pärm: Carlstens fästning. SFV.